Pay For Work B.V. is in 2005 opgericht en faciliteert sindsdien personeel van landelijke organisaties tot MKB in iedere branche of bedrijfstak.

Pay For Work neemt het juridisch werkgeverschap van tijdelijke werknemers, middels uitzend- en/of detacheringsovereenkomsten over, en draagt zorg voor een tijdige en adequate salarisbetaling. Samenwerken met Pay For Work betekent flexibiliteit, ontlasting van de personeelsadministratie en het afwentelen van de arbeidsrechtelijke risico’s.

Uiteraard kunt u altijd rechtstreeks contact met ons opnemen en een afspraak maken met een van onze adviseurs. Voor verdere inhoudelijke informatie nodigen wij u graag uit om de verschillende rubrieken van onze website door te nemen.