Payroll
Al uw risico’s, administratieve, financiële, en juridische zaken ten aanzien van uw personeel in één keer opgelost! Met het payrollen van uw werknemer(s) door Pay For Work besteed u het juridisch werkgeverschap uit.
Dit betekend dat u geen loon en personeelsadministratie behoeft te voeren en u geen arbeidsrechtelijke risico’s loopt.

U behoudt de regie over uw personeel. U werft en selecteert zelf en verzorgt de planning en het dagelijks contact.
Pay For Work verzorgt voor u de arbeidsovereenkomst, het rechtsbeheer en alle administratieve zaken.

Kosten
De kosten van payrollen zijn lager dan u denkt. Dit komt door onze efficiënte werkwijze en lage bureaukosten. Payrollen kan dus zelfs goedkoper zijn dan de verloning in eigen beheer te houden. Zeker wanneer één van uw medewerkers onverhoopt ziek wordt, of zelfs arbeidsongeschikt.

Wij kunnen een exact kostenoverzicht calculeren aan de hand van de huidige situatie binnen uw onderneming.Garantie en soliditeit
Pay For Work B.V. is Nen 4400-1 gecertificeerd en ingeschreven bij de SNA Stichting Normering Arbeid). Hiermee voldoet Pay For Work aan alle wettelijke verplichtigingen en regelgeving aangaande arbeid. U wordt hiermee als inlener gevrijwaard van de risico’s aangaande de wet Ketenaansprakelijkheid.

Deze wet behelst het feit dat u als opdrachtgever verantwoordelijk blijft voor de afdrachten van premies en belastingen. Door middel van het werken met onze G-(geblokkeerde) rekening wordt u door ons volledig gevrijwaard inzake de wet ketenaansprakelijkheid.


Denk u eens in

 • Geen bekommering meer over wet en regelgeving omtrent arbeidsovereenkomsten en aanverwante zaken.
 • Geen kosten meer voor pensioenpremie, Arbodienst en overige personeelsverzekeringen.
 • Geen aangifte meer van UWV premies en belastingen.
 • Geen ziekmeldingen en verzuimbegeleiding.

Daarnaast geeft onze payrollfaciliteit u de mogelijkheid om uw personeel op maat in te zetten, dat wil zeggen van 0 tot 40 (of meer) uur per week, waarbij u uitsluitend gewerkte uren betaald!


Payrollen biedt u rust en ontzorgt
Voor u als werkgever de zekerheid dat uw personeel in goede handen is en u zorgeloos kunt ondernemen.

Voordelen van Payrollen

 • Besparing van kosten en tijd.
 • Maximale flexibele inzet van uw personeel.
 • Verlost van alle arbeidsrechtelijke risico’s en administratieve handelingen aangaande uw personeel.
 • Geen loondoorbetalingverplichting bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.
 • Afdrachtgarantie van premie en belasting aan de Fiscus.
 • U wordt niet meer geconfronteerd met het uitdienen van een arbeidsovereenkomst in eigen beheer (leeglooprisico). Onze payrollovereenkomst is op ieder moment opzegbaar.
 • Vooraf een helder kostenoverzicht.